Žije mezi námi

17.10.2016 23:02

  Dne 5. 10. 2016 proběhlo v Luhačovicích, v rámci ankety „Senioři sobě i jiným" ocenění aktivních členů, seniorských klubů z celého Zlínského kraje.  Mezi oceněnými byla i naše občanka a vedoucí klubu seniorů v Divnicích, paní Mgr. Vlasta Kubrychtová.                                                                                           

Pamětní list, plaketu a dárkový balíček převzala od krajské radní,  paní Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, od členky komise a krajského radního PeadDr.Petra Navrátila.

   Děkujeme paní Mgr. Vlastě Kubrychtové, za aktivní činnost v klubu i pro veřejnost.  Za obětavost, s jakou nezištně věnuje velkou část svého času pro spokojenost a pobavení jiných, bez ohledu na své zdraví a osobní starosti. Srdečně blahopřejeme k zaslouženému ocenění a přejeme pevné zdraví a hodně elánu k další spolupráci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Senioři z Divnic

Zpět