TŘÍKRÁLOVÉ TRADIČNÍ KOLEDOVÁNÍ DŮM OD DOMU

06.01.2024 00:00
Statická pokladnička:
Městské infocentrum Slavičín
Děkujeme za Vaše příspěvky.
V současné nelehké době si uvědomujeme, jak nezbytná je lidská solidarita a pomoc. Lidství a konkrétní pomoc nyní nabývá stále více na svém významu.
Stalo se již tradicí, že první lednová sobota se odehrává v duchu Tříkrálové sbírky. Skupinky koledníků se svými vedoucími vycházejí do ulic města Slavičína i ostatních obcí v působnosti Charity Slavičín, aby všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, o narození Ježíše Krista, a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi.
Jasným vzkazem sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Každý Váš dar znamená pomoc a naději pro ty, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Koleda Tříkrálové sbírky se uskuteční tradičním způsobem, návštěvou v domácnostech v sobotu 6. ledna 2024.
Abychom umožnili darování příspěvku všem, kdo budou mít zájem, již od prosince 2023 jsme pro Vás připravili také virtuální Tříkrálovou sbírku, do které budete moci vstoupit na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz
Rovněž na Městském info-centru Slavičín bude připravena zapečetěná statická pokladnička, do které můžete do konce ledna vkládat své finanční příspěvky.
Z nové Tříkrálové sbírky 2024 si přejeme:
 pomoci rodinám a osobám v krizi a nouzi,
 podpora nákupu automobilu pro svoz klientů do Sociálně terapeutické dílny
 podpořit dovybavení zázemí pro ambulantní služby Charity Slavičín
Všem, kteří přispějí do sbírky, velmi děkujeme. Děkujeme, že pomáháte s námi.
Pracovníci Charity Slavičín
 

 

Zpět