VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN V DIVNICÍCH

11.06.2024 11:46

EG*D OZNÁMUJE VŠEM ODBĚRATELŮM:

PROVÁDĚNÍ VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Divnice

DATUM: 11.6.- 30.7.2024

ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚT PRACOVNÍCI POVĚŘENÉ FIRMY, KTEŘÍ SE NA POŽÁDÁNÍPROKÁŽÍ POVĚŘENÍM EG.D K TÉTO ČINNOSTI
BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NATEL. ČÍSLE: 731502118, Ing. Stanislav Kučera

DĚKUJEME ODBĚRATELŮM ZA POCHOPENÍ

Zpět